Egészségfejlesztés betegségmegelőzés szív, Egészségnevelési programok


egészségfejlesztés betegségmegelőzés szív

Az Egészségfejlesztési Iroda továbbiakban EFI létrehozásával és működtetésével a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentését, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód javítását, a lakosság egészségi állapotának javulását szeretnénk elérni. Az EFI intézményi hátteret biztosít a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységekhez oly módon, hogy aktívan működteti és integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.

egészségfejlesztés betegségmegelőzés szív

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet által működtetett EFI hosszú távú célja a kistérségben élők egészségi egészségfejlesztés betegségmegelőzés szív javítása, amely által javul a munkaképes korú lakosság munkaerő-piaci helyzete, valamint csökken a kistérségre jellemző nagyarányú elvándorlás, így hozzájárul a kistérség gazdasági versenyképességének növekedéséhez.

A fenti célok elérését támogatja az Egészségfejlesztési Iroda, mint önálló szervezeti egység, amely a pályázati forrásból finanszírozott humán és tárgyi eszközeivel több évre szóló programsorozat megszervezését és lebonyolítását teszi lehetővé.

Az EFI új szervezeti egységként jön létre, mint a kistérség egészségfejlesztési feladataihoz rendelt újszerű intézményrendszeri elem.

Létrehozása lehetővé teszi az egészségfejlesztési tevékenység hatékonyságának egészségfejlesztés betegségmegelőzés szív szakmai megalapozottságának javítását, a lakosság egészségi állapotának és az egészség-egyenlőtlenségek leküzdésének érdekében.

egészségfejlesztés betegségmegelőzés szív

A két éves támogatási időszakban közel 40 féle program valósul meg: mozgásprogramok — Pl. Kondicionáló torna, senior jóga, osteoporosis torna, táplálkozási, tanácsadási — Pl. A szolgáltatásokat ingyenesen biztosítjuk. A rendezvények színvonaláról magasan képzett szakember gárda gondoskodik. Mit jelent az egészségfejlesztés?

Személyi higiénia fejlesztése A személyi higiénia nevelés magában foglalja a gyermekek testi gondozását, testi szükségleteinek kielégítését és a testi épség védelmét. Ezen a test tisztán tartását értjük, a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek körmök ápolását. A legintimebb higiénés tevékenységet, a WC-használatát és az anális toalettet, WC-papír használatát.

Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, az egészség megtartására, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. Olyan folyamat, mely során az egyének növelik jártasságukat saját egészségüknek javítása érdekében, valamint képességet szereznek az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való alkalmazkodásra.

egészségfejlesztés betegségmegelőzés szív

Az EFI feladatai, tevékenységei: az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése az egészséges magatartás kialakítása az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzése Munkatársak Kis Péterné Papp Mónika — szakmai vezető Hajdú Krisztina — irodavezető.