A szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget


Amennyiben értelmesen vizsgáljuk az emberi szervezetet, vagyis a hit tükrében próbáljuk megérteni annak működését, nem csak a szervezethez, hanem Istenhez is közelebb kerülünk. János ev. Tulajdonképpen azokat a módszereket lehet ide tagolni, amelyek nem sorolhatók a tudományos, klinikai orvoslás körébe, bár ma már nagyon sok átfedés van.

Az ide tartozó gyógymódokat én két fő csoportra szoktam osztani: - az egyik csoportba tartozik az igazi természetgyógyászat, - a másik csoport az úgynevezett természetgyógyászat. Ide olyan módszereket, ill. Az igazi természetgyógyászat Benne van a nevében, hogy a természet megfigyelésén alapuló, a természetes gyógymódoknak az alkalmazása.

Ezek számos tapasztalat útján szerzett helyes élettani és biológiai ismeretekre épülnek. Gyógyfüves, gyógyteás, varázslásmentes kezelések sorolhatók ide. Szinte nincs ma olyan orvos, aki ne ajánlana ilyen kezeléseket a betegének konkrét esetekben. Ide tartoznak a gyógyfürdők, fizioterápia, fizikoterápia, gyógytorna, gyógymasszázs. Ezekben nincs semmi rossz, de semmi új sem. Ezek ősrégi módszerek, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy divatba hozták, és jó is, hogy divatba hozták őket újra.

A baj csak az, hogy a természetgyógyászat zászlaja alatt ma sok olyat is kínálnak, ami nem természetgyógyászat, sőt ahhoz semmi köze nincsen.

Kevesebbet lépünk, mint a javasolt A kampány olyannyira jól sikerült, hogy később világszerte, elismert szakértők számos tudományos kutatás központi témájaként ezt az adatot vizsgálták.

Az igazi természetgyógyászatot járulékos vagy kiegészítő gyógyászatnak nevezték még régebben. Ez sokkal találóbb elnevezés, hiszen a nagyanyáink által is használt gyógymódok nagyon jól kiegészítik a tudományos orvoslás módszereit. Az igazi természetgyógyászat szerves része a klinikai orvoslásnak, és ez akkor is igaz, ha egyes mai természetgyógyászok megpróbálják kijátszani és szembeállítani a kettőt egymás ellen. Az egyik ilyen hangsúly-eltolódás az, amikor a gyógynövényeket a gyógyszerek elé helyezik, vagy szembeállítják a gyógyfüves és gyógyszeres kezelést egymással.

Ez a gyakorlat 2 okból is veszélyes.

a szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget

Egyik veszélye, hogy ha valóban gyógyszerre van szüksége az embernek, a természetgyógyászat sugallta hamis elképzelés miatt ellenzi az egyén a gyógyszer szedését. Úgymond, az emberek ma gyógyszerellenesek. Vagy félnek attól, hogy gyógyszerfüggők lesznek. Ugyanakkor az emberek mindenféle gyógyteákat kritika és korlát nélkül, a saját, vagy a szomszédjuk, jóakarójuk tanácsai alapján fogyasztanak okkal, még gyakrabban ok nélkül.

Kevesebbet lépünk, mint a javasolt lépés | rosennight.hu

Sokszor úgymond, egészségmegőrzés céljából. Sajnos az emberek azt nem tudják, hogy a gyógyszerek és a gyógyteák között nincsen lényegi különbség. Azt tudomásul kell venni, hogy a gyógyszereknek, így a gyógyteákban lévő gyógyszereknek is mindig van mellékhatása. Így a felesleges gyógyteákkal az emberek sok bajt okoznak maguknak.

A bajt lehet fokozni úgy, hogy az öngyógyító elmegy orvoshoz, az is felír neki valamit, és így teljesen kaotikus helyzet áll elő. A gyógyszerek nagy része tulajdonképpen a gyógyteáknak a korszerűen előállított és pontosan adagolható utódai.

A tablettás gyógyszerek azért jobbak, mert könnyebben és pontosabban adagolhatóak. A gyógyteáknál nem lehet tudni, hogy mennyi hatóanyag van benne. Sajnos az a tapasztalatom, hogy miközben az emberek a gyógyteákat illetően rendkívül jól tájékozottak, azt nem tudják, hogy a gyógyszerek, a tabletták többféle kiszerelésben is léteznek.

Jó esetben tudja a páciens a gyógyszer nevét, de a kiszerelését nem ismeri a hatóanyag-tartalmát. Ez teszi lehetővé a teljesen egyedi, individuális kezelést. Mindenkinek más mennyiségű hatóanyag kell adott betegségnél. A mai igazi természetgyógyászat-kultusz gyökere az embernek önmaga és saját egészsége körüli forgása sajnos olyan módon, ami éppen a kitűzött célt, az egészséget nem szolgálja.

Ugyanakkor ez sokaknak igen jó üzlet. Tehát azt mondhatjuk, hogy még az igazi természetgyógyászatnak a divatja sem más, mint a bálványimádás és az üzlet gyümölcsöző párosítása. Ma -úgy tűnik- az embereknek a testi egészsége a legfőbb bálvány, amit az Isten helyett imádnak.

A tényeken alapuló orvoslástól függetlenített természetgyógyászat lényegében az egészség-bálványnak az istentisztelete. Azt állítom, hogy ha valaki az orvos javasolta szereken túl bármit szed, az az önmagával és testi egészségével való túlzott foglalkozást jelenti. Ez a a szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget esetben nem árt az egészségének, de nagyon sokszor árt is, de ha nem árt, akkor nem is használ.

Látnunk kell, hogy ez az egész dolog a gyártóknak, az ügynököknek, a forgalmazóknak, a közvetítőknek busás hasznot hoz. De nem akarok senkit sem lebeszélni arról, hogy ha van valamilyen betegsége, azt kezeltesse. A keresztyén ember is felelősséggel tartozik Isten előtt az egészségével.

www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

Nem élhetünk vissza az egészségünkkel, nem hanyagolhatjuk el magunkat, nem mondhatjuk azt, hogy nincsen szükségünk a tudományos orvoslás jó eredményeire, melyekről meggyőződésem, hogy azok Isten jó és tökéletes ajándékai. De a keresztyén ember ne essen a másik végletbe se: ne őrizze az egészségét, és ne féltse magát, és ne akarjon egy betegségből bármi áron meggyógyulni.

Ugyanakkor a hívő keresztyénnek tudnia kell, sőt tudatosítania kell magában, hogy Isten az egészségünknek is szuverén ura, Aki ma az eseteknek a többségében közvetve a tudomány és az orvosok útján gyógyít. Tehát nem szabad sem elhanyagolni magunkat, sem a bálványimádásba esni. Az igazi természetgyógyászat súlyos hangsúly-eltolódásai az öngyógyítás és az életmódi bűnök nem kedvesek Isten előtt, és meg vannak a következményeik a testi életünkre nézve is.

rosennight.hu :: főoldal

Az átmeneti csoport Gyökereit vizsgálva nagyon sokfélék ezek a módszerek, tulajdonképpen folyamatos átmenetet képeznek az igazi és az ún. A körülöttük való hírverésnek tulajdonképpen a fele sem a szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget.

Ilyen sláger az aloé vera, a Béres csepp 10 évvel ezelőtt, vagy a svédcsepp. Azontúl, hogy az öngyógyítás eszközeiként használatosak, függőséget eredményeznek egy méregdrága divatszerhez. Miközben az a jó hatás, amit biztosítanak elérhető századannyiért vagy akár ingyen is. Hiszen a valóban egészséges életmód vagy egészséges étrend fel sem veti azokat a gondokat, amelyeket az aloé vera bravúrosan megold.

Qkoenzim, pí-víz, életkristály. Az ilyen magas vérnyomás kezelés ayherb ehhez hasonló szerekhez több oldalas, tudományos ismertetőt csatolnak, melyek értelmetlen halandzsát tartalmaznak, és a tudományban járatlan embert elbizonytalanítják.

Azt hiszem, hogy az ember alapvetően jóhiszemű, és fel sem vetőtik benne, hogy az üzlet érdekében történő blöffölésről van csak szó. Nem érti az értelmetlen szöveget, és azt gondolja, hogy az ő ismeretei hiányosak.

A csodaszert eladni kívánó pedig tudományosan hangzó szavakat tesz egymás mellé, ami nem több, mint a mesében a csiribú-csiribá. Az áltudományos és értelem nélküli halandzsa után pedig felsorol egy halom betegséget és panaszt, és ezekre mindenféle jót ígér. Csupa olyan lemérhetetlen és megfoghatatlan általánosságot hord össze, amit akárki, akármiről elmondhat. Ha hisz benne a léprecsalt, még érezni is fogja az eredményt.

Az érzéseink kevéssé objektivizálható és kevéssé ellenőrizhető dolgok, és ki ne hinne abban, amiért kifizetett egy csomó pénzt?! A szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget másért nem hiszi, hát hiszi azért, mert fut a pénze után.

Mert nem könnyű bevallani még magunknak sem, hogy semmire dobtam ki a pénzemet. Üres ígéretek sok ezer forintért. Miért pont folyadékot ne fogyasszunk? Cukorkát szopogathatunk, egy falat kenyeret elrágcsálhatunk? Vagy itt csupán a blöffölésnek a lólába lóg ki? Azt hiszem, hogy az ilyen utasítás nem több, mint a valóságos gyógymód látszatának a megőrzésére szolgáló hókuszpókusznak a gyűjteménye.

Komolyabban fogalmazva ez az egészség-bálvány istentiszteletének a liturgiája. Az egyik, hogy sajnos ma a klinikai orvoslás során is egyre gyakrabban használják őket, különösen a gyerekgyógyászatban. Ezek a módszerek a hátterük alapján az ún.

a szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget

Ezek a szerek 2 elmélet alapján készülnek. Az egyiket nagyon szeretik hangsúlyozni, bár elmélete csak feltételezés. A másik elméletet nem szokták nagy dobra verni, de gyakorolják. A hangoztatott alapelv az, hogy ha egy szer nagy adagban valamilyen tünetet kivált, akkor ugyanaz az anyag nagy hígításban, igen kis dózisban az ellenkező hatást váltja ki.

Ez az elképzelés a tudomány alapkövének mond ellent, ami szerint a dolgok önmagukkal azonosak maradnak. Ha ez nem volna így igaz, akkor nem lehetne egy állításom sem igaz, de igaz. Lehet-e a benzinnek olyan kis adagja, ami oltja a tüzet? A benzin mini adagban is csak gerjeszti a tüzet, és nem oltja. Igen nagy hígításnál legfeljebb nem jut szóhoz, de a benzin soha az életben nem fogja oltani a tüzet.

Tehát a hasonszőrű kezelés elve nem működhet. Mégis a homeopatikus szerek ezen nem létező elv alapján készülnek úgy, hogy ezeket az úgymond gyógyszereket hígítják. Rendkívül nagy hígításokat készítenek, olyan nagyot, hogy gyakorlatilag egy-egy üveg homeopátiás "gyógyszerben" az eredeti anyagnak egyetlen molekulája sincsen.

Ha pedig nincs benne, akkor nem hathat. A homeopatikus kezelések mai hívei szerint -és nagyon szomorú, hogy gyógyszerészek is vannak közöttük- azért hatnak a homeopatikus szerek, mert a vízcseppek "emlékeznek" az anyagra.

Ez magyarázza a hatékonyságot.

A homeopátiás módszer feltalálója, Samuel Hanemann, német orvos szerint nem is igazán ezek az anyagok hatnak, hanem a kozmikus energia, amit a környezetből, a légkörből gyűjtünk bele az üvegbe. Ennek módja a dinamizálás: rázni kell, és a kozmikus energia belegyűlik az üvegbe. Hanemann nyíltan vallotta, hogy módszerét spiritiszta kijelentésekből vette. Ő a következőképpen "rázott": hatásosabbnak találta, a szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget rázás közben az üveget valamilyen stabil tárgyhoz ütögette, és éppen egy bőrkötéses Biblia esett a keze ügyébe.

Ez szép példája annak, hogy az ördög mindig gondosan ügyel arra, hogy az ajánlatai vallásosaknak látsszanak. De azt hiszem, nem kell magyarázni egy hívőnek, hogy mi a különbség a mágikus hit, a varázslásos hit és az élő hit között.

a szív és a stroke reklámja tartóssá teszi az egészséget

Tehát a hígításnak az értelméről, magyarázatáról beszélnek, a rázásról nem szokott szó esni, de egyetlen készítési technológia során sem marad el a rázás. Ráadásul a beteg utasításba kapja, hogy bevétel előtt pontosan hányszor rázza meg az üveget. Hanemann hite szerint ugyanis minél tovább rázzák, annál jobban feltöltődik a szer természetfeletti energiával, és annál erősebb lesz a gyógyhatás. Mivel ezeket a szereket feltöltik kozmikus energiával, az egésznek ugyanolyan sötét szellemi háttere van, mint a többi ún.

Vagyis a homeopatikus szerek méregdrága áron közönséges varázsszerek. Az úgynevezett természetgyógyászat - ami nem természetgyógyászat Az ide sorolható módszerek nagy része keletről érkezett, és a keleti vallásokban gyökereznek. Három csoportjuk van: - Az első az akupunktúrás módszerek csoportja, aminek a szellemi háttere a kínai vallás, magas vérnyomás 30 éves férfiban taoizmus.

Máig sincs tudományosan bizonyítva a hatásmechanizmusa, mert hat, ez biztos, de hogyan hat, azt nem tudják. A kínai vallás gyógymódja. Úgyszintén nem a természet megfigyelésén alapuló, bajmegállapító módszer az íriszdiagnosztika sem, amelynek a hátterében szintén az akupunktúra vallása és gondolkodása bújik meg.

És akkor sem ajánljuk senkinek, ha a Reformátusok Lapjában jelenik is meg. Az egész csoport háttere a taoizmus, miszerint a világmindenség az emberi testben tükröződik: az égbolt az ember fejének, a föld a törzsének, a folyók az ereknek felelnek meg.

Ugyanígy az írisz, a talp vagy a fülcimpa a szervezetnek a kivetítődése. Mindennek semmi köze nincs sem a valósághoz, sem a természettudományhoz, akkor sem, ha ma Magyarországon orvosi diplomával rendelkezők is gyakorolják az akupunktúrát.

Dr. Erdélyi Judit írásai

Az íriszdiagnosztika nem több, mint diagnosztikus jóslás. Nem természetgyógyászat az akupresszúra és a talpmasszázs sem vagy reflexológia. Ezek az akupunktúrának az egyszerűsített változatai, mely így széles körben népszerűsíthető. TV-ben vannak ilyen "tanfolyamok".

  • Glutén érzékenység magas vérnyomás
  • Magas vérnyomású betegellátási terv
  • Nyaki csigolyák hipertóniája

Ezeknek a módszereknek semmi közük nincsen a természethez vagy a természet megfigyeléséhez. Ezért is nem bizonyítható a hatásosságuk a tudománynak a módszereivel, hanem pusztán vallásos elképzelések alapján fejlesztették ki ezeket.

Tehát kijelenthetjük, hogy az ilyen módszerek alkalmazása tulajdonképpen vallásgyakorlat, mint nálunk a Biblia olvasása.

Kevesebbet lépünk, mint a javasolt 10.000 lépés

Ám a Biblia azt tanítja, hogy a pogány istenek nem istenek. Ezeknek az isteneknek nincs közük a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjához, hanem a Biblia határozottan tanítja több helyen, hogy a pogány vallásoknak a hátterében az ördög bújik meg. Ahogy hisszük, valljuk, és gyakoroljuk, hogy pl. Ez igaz akkor is, ha tud róla, akkor is, ha nem, igaz akkor is, ha hiszi, igaz akkor is, ha nem hiszi. Bármely vallás gyakorlása nem közömbös dolog. Ezért tiltja Pál apostol a korinthusi hívőket attól, hogy részt zúzott pirospaprika pehely és a szív egészsége a pogány áldozati szertartáson.